Nieuwe regelgeving rondom de VAR

Vanaf 1 mei 2016 wordt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) definitief afgeschaft. Begin dit jaar ging de Eerste Kamer officieel akkoord met het voorstel van staatsecretaris Eric Wiebes om de VAR af te schaffen. Er is nog steeds erg veel onduidelijkheid over wat er precies gaat veranderen. Daarom zetten wij het voor jou even op een rijtje.

Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Nieuwe regelgeving rondom de VARVanaf 1 mei wordt de VAR vervangen door de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties, of kortweg de DBA. Deze nieuwe wet moet er voor zorgen dat de relatie tussen werkgever en zzp-er duidelijker wordt. Met het huidige systeem kon er namelijk een schijnzelfstandigheid ontstaan die voor de belastingdienst lastig te controleren was.

Vanaf 1 mei hoef je geen VAR meer aan te vragen maar sluit je als zzp-er samen met de opdrachtgever een modelovereenkomst af. Het grootste voordeel voor de zzp-er hierbij is, dat de verantwoordelijkheid meer bij de opdrachtgever komt te liggen. Als je als zzp-er en opdrachtgever werkt via een vooraf opgestelde modelovereenkomst dan loop je geen risico op naheffingen of boetes. Mocht dit toch gebeuren dan zijn zowel de zzp-er als de opdrachtgever samen aansprakelijk.

Er zijn drie soorten overeenkomsten in de nieuwe wetgeving. De algemene overeenkomst, deze is opgesteld door externe partijen en zorgt ervoor dat alle arbeidsrelaties waarbij geen sprake is van dienstbetrekking gedekt zijn. Daarnaast biedt de belastingdienst voorbeeldovereenkomsten aan, deze zijn geschikt voor branches of beroepsgroepen. Als je werkt onder de voorwaarden van deze branche of beroepsgroep dan is er geen sprake van loondienst en hoeven er dus geen loonheffingen betaald te worden. Ook is er de mogelijkheid een individuele overeenkomst op te stellen, deze overeenkomst moet dan wel voorgelegd worden aan de belastingdienst ter goedkeurig.

Overgang

De belastingdienst heeft aangekondigd een overgangsperiode in te stellen van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017. Als zzp-er krijg je dus een jaar de tijd om je voor te bereiden op de veranderingen. Tot 2017 zal de belastingdienst wel toezicht houden maar nog geen boetes aan zzp-ers opleggen als de regels niet nagestreefd worden. Overigens loop je als opdrachtgever vanaf 1 mei 2016 wel de kans op strengere controles.

Kritiek

Vanuit belangenorganisaties en vakbonden klinken kritische geluiden over de nieuwe wet. Zo zou de wet meer regeldruk en administratieve rompslomp met zich mee brengen. Ook wordt er gevreesd dat de belastingdienst niet streng genoeg zal controleren en dat veel modelovereenkomsten te makkelijk goedgekeurd worden.

Uiteraard zorgt deze nieuwe wetgeving voor veel onzekerheid bij de zzp-er. Wij volgen de nieuwe ontwikkelingen daarom op de voet. Heb je vragen over de nieuwe DBA of wil je weten wat voor jouw persoonlijk de consequenties zijn?

Wij helpen je graag!

DelenShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone